Εκδήλωση Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του Έργου CROSS-COASTAL-NET

Εκδήλωση Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του Έργου CROSS-COASTAL-NET       Το ερευνητικό κέντρο Ηράκλειτος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου σας προσκαλεί σε ημερίδα διάχυσης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” (Cross Coastal Net), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Το έργο στοχεύει στην… Continue reading Εκδήλωση Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του Έργου CROSS-COASTAL-NET

Εναρκτήρια Εκδήλωση Διάχυσης του Έργου CROSS-COASTAL-NET

Εναρκτήρια Εκδήλωση Διάχυσης του Έργου CROSS-COASTAL-NET Το ερευνητικό κέντρο Ηράκλειτος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου σας προσκαλεί σε ημερίδα διάχυσης του έργου “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” (Cross Coastal Net), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Το έργο στοχεύει στην ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου… Continue reading Εναρκτήρια Εκδήλωση Διάχυσης του Έργου CROSS-COASTAL-NET

Final Event of BalkanMed Gazelle Project in Cyprus

Final Event of BalkanMed Gazelle Project in Cyprus BalkanMed Gazelle Organizing Acceleration for High Potential Innovative SMEs The Cyprus University of Technology (CUT) successfully hosted the final event of the BalkanMed Gazelle project on June 1st. The event was a showcase of the project’s achievements, innovations, and success stories, marking the conclusion of an initiative… Continue reading Final Event of BalkanMed Gazelle Project in Cyprus

Ημερίδα Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’’

Το ερευνητικό κέντρο Ηράκλειτος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου σας προσκαλεί σε ημερίδα διάχυσης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’, το οποίο χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα «INTERREG BALKAN – MEDITERRANEAN 2014 – 2020». Το Gazelle αφορά στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό και την… Continue reading Ημερίδα Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του έργου ‘’Gazelle: Organizing acceleration for high-potential innovative SME’s’’

BalkanMed Gazelle Accelerator Kick off in Cyprus

BalkanMed Gazelle acceleration programme Kick Off in Limassol BalkanMed Gazelle orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs IT HAS STARTED!   On Wednesday 23rd of March 2022, ARIS A REALLY INSPIRING SPACE lifted the curtain for the beginning of the acceleration programme of the BalkanMed Gazelle Program in Cyprus. With an interesting agenda, the kickoff took… Continue reading BalkanMed Gazelle Accelerator Kick off in Cyprus

Heraclitus Research Center participated in the USA Semester at Sea Programme

Heraclitus Research Center participated in the Semester at Sea programme BalkanMed Gazelle orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs In the 24th of January at the Columbia Venue Centre, the Heraclitus Research Centre was invited to give a presentation for the USA Semester at Sea Programme. The seminar focused on the Fundamentals of Entrepreneurship and was… Continue reading Heraclitus Research Center participated in the USA Semester at Sea Programme

The StartupToolkit Platform

StartupToolkit Platform

The StartupToolkit Platform       BalkanMed Gazelle orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs StartupToolkit is developed to serve the needs of the project Balkanmed GAZELLE: orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs. The aim of StartupToolkit is the development and free sharing of the most useful tools for Startups & SMEs, Angel Investors, and Support… Continue reading The StartupToolkit Platform

Training Seminar for the Support Centers staff of the BalkanMed Gazelle project

Visit to ARIS

Training Seminar for the Support Centers staff of the BalkanMed Gazelle project BalkanMed Gazelle orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs On the 23rd of September 23, 2021, Heraclitus Research Centre of the Cyprus University of Technology hosted the training seminar for the support centers staff of the BalkanMed Gazelle project. The meeting took place in… Continue reading Training Seminar for the Support Centers staff of the BalkanMed Gazelle project