Εκδήλωση Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του Έργου CROSS-COASTAL-NET

Εκδήλωση Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του Έργου CROSS-COASTAL-NET       Το ερευνητικό κέντρο Ηράκλειτος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου σας προσκαλεί σε ημερίδα διάχυσης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” (Cross Coastal Net), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Το έργο στοχεύει στην… Continue reading Εκδήλωση Διάχυσης των Τελικών Αποτελεσμάτων του Έργου CROSS-COASTAL-NET

Εναρκτήρια Εκδήλωση Διάχυσης του Έργου CROSS-COASTAL-NET

Εναρκτήρια Εκδήλωση Διάχυσης του Έργου CROSS-COASTAL-NET Το ερευνητικό κέντρο Ηράκλειτος του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου σας προσκαλεί σε ημερίδα διάχυσης του έργου “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” (Cross Coastal Net), το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Το έργο στοχεύει στην ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου… Continue reading Εναρκτήρια Εκδήλωση Διάχυσης του Έργου CROSS-COASTAL-NET