έργο EWA*: έρευνα για την διαμόρφωση πολιτικών ενάντια στις έμφυλες διακρίσεις στον αθλητισμό

Tον Ιανουάριο ξεκίνησε σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο ΕWA (Ενδυναμώνοντας τις Αθλήτριες) η δράση ΙΟ5.2.  Αντικείμενο  της συγκεκριμένης δράσης είναι  διεξαγωγή έρευνας για τη συγκέντρωση υλικού σχετικά με τις πολιτικές που -εφόσον υιοθετηθούν- θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνολική κατάσταση των γυναικών στον αθλητισμό. Στην έρευνα μπορούν να συμμετέχουν αθλήτριες & αθλητές, φοιτήτριες/ες, επαγγελματίες υγείας, παράγοντες του αθλητισμού, εκπρόσωποι αθλητικών σωματείων, εκπρόσωποι οργανισμών που ασχολούνται με ζητήματα ισότητας,  εκπαιδευτικοί κ.α. Το  πρώτο βήμα της δράσης,  η διαμόρφωση και η μετάφραση του ερωτηματολογίου στις γλώσσες όλων των χωρών που συμμετέχουν στο έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και μπορείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα ακολουθώντας 

αυτό το σύνδεσμο

 

* Το έργο EWA (Empowering Women Athletes – Ενδυναμώνοντας τις Αθλήτριες) στοχεύει στην αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων εναντίον των γυναικών στους χώρους αθλητισμού στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *