Εργαστήριο για την ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του χωριού Φικάρδου της Κύπρου στα πλαίσια του έργου TexTour

TExTOUR

Ερευνητικό  έργο ΤΕΠΑΚ «TExTOUR: Επανεξέταση του Πολιτιστικού Τουρισμού στην Ευρώπη»

Ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του χωριού Φικάρδου της Κύπρου

Στις 15 Φεβρουαρίου 2022 (Τρίτη) πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργαστήριο (workshop) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «TExTOUR: Social Innovation and Technologies for sustainable growth through participative cultural Tourism» – https://textour-project.eu/ . Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο ‘The Royal Apollonia’, στη Λεμεσό. Το εργαστήριο έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του «2022 Winter School on Digital Cultural Tourism and Diplomacy» το οποίο ξεκίνησε στις 13 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Φεβρουαρίου. Διοργανωτές του εργαστηρίου ήταν το Ερευνητικό Κέντρο «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» (Δρ. Αντώνης Θεοχάρους) και το «Digital Heritage Research Lab» (Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο έργο εκπροσωπώντας την περιοχή του Φικάρδου στην επαρχία Λευκωσίας, σε συνεργασία με το «GAIA Heritage» για την περιοχή του Άνφεχ (Λίβανο). Το χωριό Φικάρδου είναι ένας από τους ελάχιστους παραδοσιακούς ορεινούς οικισμούς της Κύπρου που εξακολουθεί να διατηρεί τον χαρακτήρα του και την αρχιτεκτονική από τον 18ο αιώνα, διατηρώντας την αυθεντικότητά του σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Το Φικάρδου κατατάσσεται στον Προσωρινό Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και έλαβε το βραβείο Europa Nostra το 1987. Στόχος του έργου συγκεκριμένα για το Φικάρδου, είναι να αναδειχθεί η πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά του, και να επικυρωθούν στρατηγικές για την ανάπτυξη της απομακρυσμένης αυτής περιοχής.

 

Στόχος του πρώτου σε σειρά εργαστηρίου, από τα σύνολο τέσσερα που πρόκειται να διοργανωθούν, ήταν να γίνει δικτύωση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής. Απώτερος στόχος του εργαστηρίου ήταν να καταγραφούν οι στόχοι και οι ελπίδες των συμμετεχόντων ατομικά, αλλά και αυτών που μοιράζονται ως ομάδα/κοινότητα. Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου έγινε υπό την μορφή δραστηριότητας, με διαχωρισμό των συμμετεχόντων σε ομάδες προκειμένου να γίνει συν-χαρτογράφηση της περιοχής του Φικάρδου και της ευρύτερης περιοχής Γουρρίου. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν η καταγραφή των σημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και ο διαχωρισμός τους ανάλογα με την κατηγορία πολιτιστικής κληρονομιάς που ανήκει το κάθε σημείο. Για την συγκεκριμένη δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκαν έντυποι χάρτες των χωριών Φικάρδου και Γούρρι, και χρωματιστοί μαρκαδόροι για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των σημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ομάδες που σχηματίστηκαν κλήθηκαν να καταγράψουν τα σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και να απαντήσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις ανάλογα με την σημαντικότητα του κάθε σημείου.

 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν:

 

  • Τοπική Κοινότητα και Κοινοτικό Συμβούλιο Φικάρδου
  • Τμήμα Αρχαιοτήτων
  • Υφυπουργείο Τουρισμού
  • Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λευκωσίας
  • Ξεναγοί – Σύνδεσμος Ξεναγών
  • Κάτοικοι Κοινότητας Γουρρίου
  • Ιδιοκτήτες Αγροτουριστικών Καταλυμάτων
  • Χειροτέχνες
  • Καθηγητές και Λέκτορες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Το έργο TExTOUR χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Η2020, στο οποίο συμμετέχουν 18 εταίροι από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, σχηματίζοντας τα 8 pilots του έργου. Το TExTOUR χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT’s), με στόχο να αναπτύξει, να εφαρμόσει, να δοκιμάσει και να επικυρώσει ουσιώδης στρατηγικές και εργαλεία για την ανάπτυξη των απομακρυσμένων περιοχών που συμμετέχουν, με βάση το δυναμικό πολιτιστικού τουρισμού (CT) που διαθέτουν. Στόχος του TExTOUR είναι να συνεργαστεί με τις τοπικές κοινότητες για να δημιουργήσει κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία ευρύτερα.

 

Βρείτε μας:

Ερευνητικό κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

https://heraclitus.mitos.app/

Digital Heritage Research Lab

https://digitalheritagelab.eu/

 

Περισσότερα για το TExTOUR:

Website

https://textour-project.eu/

Twitter

@tex_tour

Facebook

TExTOUR project

 

Post Views: 191