Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο “Bricks made of Words: building Europe again through dialogue

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ερευνητικό Κέντρο «Ηράκλειτος» συμμετείχαν στο έργο “Bricks made of words”. Στο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Europe for Citizens, συμμετείχαν ενεργά τέσσερις προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας, οι οποίοι είχαν την δυνατότητα να ταξιδέψουν σε 5 χώρες που διοργάνωσαν σειρά από εργαστήρια και σεμινάρια στα πλαίσια του έργου. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε και φιλοξένησε την 5ή σε σειρά εκδήλωση του έργου από τις συνολικά έξι “κινητικοτητες” (mobilities).

Η πρωτοβουλία “Bricks made of words” δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στους νέους Ευρωπαίους που ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν γνώσεις και απόψεις για σημαντικά προβλήματα που επηρεάζουν τόσο το μέλλον τους όσο και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλαβαν μέρος νέες/νέοι μεταξύ 18 και 24 ετών από περιφερειακές και διεθνείς κοινότητες, οι οποίες/οι συμμετείχαν σε μια πολύπλευρη συζήτηση για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ΕΕ., χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικής πραγματικότητας, παιχνίδια Lego, αφήγηση ιστοριών, δομημένες συζητήσεις και ταξίδια σε ιστορικούς χώρους.

Εννέα εταίροι από επτά κράτη αποτέλεσαν το εταιρικό σχήμα: Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία, Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία και Σερβία. Το έργο περιλάμβανε ένα κάθετο και οριζόντιο σύνολο δραστηριοτήτων και οργάνωσε τη διεξαγωγή έξι εκδηλώσεων στις οποίες έλαβαν μέρος επιλεγμένοι νέοι, τοπικές οργανώσεις, καθώς και πολίτες. Η διαδικασία ενσωμάτωσε την ίδια διεθνή ομάδα-στόχο 28 νέων (ένα μείγμα ευρωσκεπτικιστών και υποστηρικτών του ευρώ) που ταξίδεψαν σε κάθε εκδήλωση, παρακολουθώντας όλο τον προβληματισμό και τα συμπεράσματα του έργου μέσω εργαστηρίων, σεμινάρια και εκπαιδευτικών ταξιδιών. Η τοπική κοινωνία των πολιτών ήταν το επίκεντρο οριζόντιων δραστηριοτήτων (συνέδρια, εργαστήρια, κλπ.) για τη διεύρυνση του προβληματισμού και τη συλλογή ευρύτερου φάσματος απόψεων.

Μέσω εργαστηρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, στόχος ήταν οι νέες συμμετέχουσες και οι νέοι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μια κριτική οπτική για τα βασικά θέματα του έργου, όπως το περιβάλλον, η μετανάστευση, η απασχόληση, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα και πολλά άλλα. Μετά τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών, ένα έγγραφο με όλες τις ιδέες και τις συστάσεις δημιουργήθηκε και θα παρουσιαστεί στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του έργου.

Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Απριλίου. Στόχος για το επόμενο διάστημα είναι να διοργανωθεί ένα θεματικό εργαστήρι για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία για το έργο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επικεφαλής της ομάδας του “Ηράκλειτου” δρ. Αντώνη Θεοχάρους, στη διεύθυνση antonis.theocharous@cut.ac.cy  και με τον επικεφαλής του έργου, Arci Valdarno, στην ακόλουθη διεύθυνση: info@arcivaldarno.net.

Βρείτε μας:
Heraclitus Research Centre https://heraclitus.mitos.app/
Cyprus University of Technology https://www.cut.ac.cy/news/
European Commission –
Europe for Citizens https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2014-2020/europe-citizens_en
ARCI Valdarno (Project Leader) https://www.arcivaldarno.net/articolo/IT/181/bricks-made-of-words-co-founded-by-europe-for-citizens-programme.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *