κάλεσμα για συμμετοχή στο έργο COOLTOUR!

Είστε Millennial που αναζητάτε έναν νέο και συναρπαστικό τρόπο για να ασχοληθείτε με την πολιτιστική κληρονομιά; Η πρόσκληση είναι ανοιχτή για συμμετοχή στο έργο «COOLTOUR – Millennials for Cultural Heritage», μια νέα πρωτοβουλία που συνδέει τους νέους με τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς και επαγγελματίες του χώρου, ενθαρρύνοντας παράλληλα το διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *