Πρόσκληση σε Ημερίδα Διάχυσης των Αποτελεσμάτων του Έργου Millennials for Cultural Heritage (Cooltour)

Το ερευνητικό κέντρο «Ηράκλειτος» του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων (multiplier event) του έργου “Cooltour: Millennials for Cultural Heritage”. Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση δράσεων για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος της νεολαίας για την πολιτιστική κληρονομιά μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο μέσω του έργου παράχθηκαν παραδοτέα, τα οποία επιχειρούν να διευκολύνουν τη σύνδεση των millennials με την πολιτιστική κληρονομιά υποστηρίζοντας ταυτόχρονα και το έργο των πολιτιστικών οργανισμών τόσο στις εμπλεκόμενες χώρες όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έρευνα καλών πρακτικών, η ανάπτυξη της εφαρμογής CooltourApp (για τους Millennials αλλά και για τους φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς), το toolkit με χρήσιμες ιδέες για τους επαγγελματίες του κλάδου αποτελούν βασικά παραδοτέα που θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση επιχειρώντας το άνοιγμα- όσο το δυνατόν πιο πλατιά- μιας συζήτησης με όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη (νεολαία, οργανισμούς, ακαδημαϊκούς χώρους πολιτισμού κ.α.)

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου στις 10:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος Αίθουσα 1, 1ος όροφος).

Για περισσότερες πληροφορίες

Τηλ: 25002092

Email: petros.giannoulis@cut.ac.cy

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *