3η συνάντηση των εταίρων του έργου EWA για την ενδυνάμωση των αθλητριών

Στις 16-18 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+ Sport “Empowering Women Athletes-Ενδυναμώνοντας της Αθλήτριες”, στην Çatalca της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σχετικά με την πρόοδο των αποτελεσμάτων του έργου και να οργανώσουμε τα επόμενα βήματα.

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα αφορά στην έκδοση ενός πρακτικού οδηγού με «σύγχρονες, βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της βίας εναντίον των γυναικών». Το συντονιστικό ρόλο για την εκπόνηση και την έκδοση αυτού του οδηγού είχε αναλάβει ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ με επιστημονικό υπεύθυνο τον δρ. Αντώνη Θεοχάρους. Η έκδοση προέκυψε από τα παραδοτέα μιας ερευνητικής διαδικασίας που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις. Στην αρχική φάση, έγινε χαρτογράφηση των οργανισμών που έχουν αφιερώσει τη δράση τους στην εξάλειψη των ανισοτήτων και της έμφυλης βίας στον αθλητισμό σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Στην επόμενη φάση επιδιώχθηκε η διασύνδεσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δημιουργία ενός «ενιαίου χάρτη» συνεργαζόμενων οργανισμών ευρωπαϊκής εμβέλειας. Στην τρίτη φάση ζητήθηκε από τους οργανισμούς να καταγράψουν πρωτοβουλίες, πρακτικές, πολιτικές και έργα που έχουν εφαρμόσει στις χώρες τους και αξίζει τον κόπο να αναδειχτούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την τελική φάση, οργανώθηκαν διαδικασίες δημόσιου διαλόγου σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες για να συζητηθούν ζητήματα έμφυλων διακρίσεων και βίας στον αθλητισμό, οι τρέχουσες ανάγκες, οι πολιτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή πρέπει να εφαρμοστούν και οι δυνατότητες συμβολής του κάθε φορέα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο οδηγός συμπληρώνεται από τη λειτουργία της Διαδραστικής Πλατφόρμας του EWA, ενός διαδικτυακού χώρου όπου ο δημόσιος διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μπορεί να συνεχιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κάποια ακόμη από τα αποτελέσματα στα οποία δόθηκε έμφαση στη συνάντηση ήταν η εργαλειοθήκη που αναπτύσσεται, τα μαθήματα επιμόρφωσης σε μέλη και αθλητικών φορέων, καθώς και στη διασύνδεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων οργανισμών. Από την πλευράς μας ευχαριστούμε όλες και όλους τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες για την παραγωγική συνεργασία που είχαμε στη συνάντηση. Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο θα οδηγήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες κατά των σεξιστικών διακρίσεων και της έμφυλης βίας και σε αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσει να συμβάλει το EWA!

Ελάτε μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα και στην ιστοσελίδα του έργου – ακολουθήστε τις δραστηριότητές μας και πάρτε μέρος στην καμπάνια ευαισθητοποίησης.
site: https://ewa-project.eu/
fb: https://www.facebook.com/cutherac

Post Views: 299